Logo smolachuze
(informační leták)

Sportovní spolek SMOLA CHŮZE byl založen v roce 2011 Josefem Smolou, Jaroslavem Riedererem a Janem Hadravou.

Spolek je od samého počátku své činnosti atletickým oddílem registrovaným u Českého atletického svazu.

Členskou základnu vytvořili a zároveň prvními atlety spolku se stali Josef SmolaLenka Borovičková Petr Adam, všichni tři jsou díky jejich schopnostem od samého počátku pravidelnými účastníci a „sběrateli“ medajlí z vrcholných veteránských soutěží – Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Europa Challenge a patří k absolutní světové špičce ve svých veteránských kategoriích. Tím jsou zároveň motorem a vzorem pro jejich mladší následovníky.

Sportovní chůzi, jako atletickou disciplínu mám rád, zajímá mě, a tak zde budete moci sledovat, jak se sny a plány daří uskutečňovat!

Nemohl jsem se už dívat na to, jak ve chvíli, kdy si Anežka Drahotová vybere svůj díl smůly a problémů, není nikdo, kdo by ji výsledkově alespoň částečně zastoupil. To byl moment, kdy jsem si řekl, že pokud chci, aby se česká chůze stala konkurenceschopnou, musím spojit a podpořit chytré a úspěšné lidi se stejným zájmem a musíme okamžitě přestat planě debatovat a začít něco dělat.


V roce 2016 se Ivo Piták (profesionální trenér sportovního centra MŠMT a trenér jilemnického sportovního gymnázia) stal trenérem Josefa Smoly a a zároveň vstoupil do spolku s celou svojí chodeckou skupinou v čele s Anežkou Drahotovou. V této době vzniká také soubor pravidel pro správné fungování české vrcholové chůze s pracovním názvem „VIZE CHŮZE 2020“.

V letech 2016–2021 byla firma SMOLA KONSTRUKCE generálním partnerem a sponzorem Poděbradských chodeckých závodů – PODĚBRADY WALKING a zároveň jedním z hlavních sponzorů Českého atletického svazu.

V roce 2021 byl Josef Smola, pověřen předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem vedením české vrcholové chůze za účelem stmelení české chůze a vytvoření funkčního a spolupracujícího celku v čele s reprezentačními trenéry a řídícími pracovníky na období 2021–2025.
I přes maximální dennodenní úsilí se tento funkční celek dodnes nepodařilo vytvořit. Důvodem jsou zásadní názorové rozdíly na otázky vedení a fungování české chodecké reprezentace, české chůze jako celku nebo vzájemné vztahy vůbec, které se ukázaly jako blokující další vývoj, tak, aby nebyla zvýhodňována pouze úzká zapouzdřená skupinka tzv. "vyvolených", bez možnosti vést dialog i s ostatními skupinami a zájemci o českou chůzi.
Dodnes zůstává bohužel vše „při starém“, protože současné vedení české chodecké reprezentace ve své nabubřelosti, neschopnosti a hlavně v zájmu uhájení si svých dobře placených funkcí a „teplých místeček“ (za státní peníze!!!) , používá podrazácké metody, povyšuje žabomyší války nad respekt, pokoru a slušné chování a zvýhodňuje tam, kde se to hodí a nadržuje těm, kde z toho má vlastní prospěch. To vše k velké škodě české chůze a v naprostém rozporu se stanovy SMOLA CHŮZE.

Z výše uvedených důvodů v roce 2021 firma SMOLA KONSTRUKCE rozvazuje veškeré sponzorské smlouvy a ukončuje veškeré reklamní aktivity a podpory týkající se české reprezentační chůze a Českého atletického svazu. Zároveň zcela logicky Josef Smola ukončuje spolupráci s Ivo Pitákem.

V roce 2022 vstupuje do spolku Lucie Nekulová nezatížená výše uvedenými vztahovými problémy a přináší tak „čerstvý vítr do plachet“.


Josef Smola v době svého profesionálního závodění v první polovině devadesátých let minulého století dosáhl výborných výsledků: na 50km chůze: osobní rekord 3:59:48hod (1990), účast na Světovém poháru v chůzi v čínském Pekingu (1995), na 100km chůze: ČR rekord 9:40:17hod (1990 Rivera u Lugana), na 20km chůze: osobní rekord 1:29:40hod. V kategorii MASTERS M50 je držitelem českého rekordu v chůzi na 30km 2:49:32 hod (ME Alicante 19.5.2018). Zároveň získal v kategoriích MASTERS na Mistrovství Evropy a světa v letech 2010-2023 celkem již 5 medailí (1x stříbro a 3x bronz na 30km a 1x bronz na 3.000m)

Takže my jsme už několikátou generací, která skupinu tvoří, a v každém případě máme ambice být tou nejlepší. My máme motivaci a velikou chuť uspět, on má za sebou zkušenosti, vědomosti a zatím i dostatek sil. Toto spojení nám dává šanci uspět ve sportovním světě i na mezinárodním poli. Naše filozofie je dána výrokem:


„Není důležité zvítězit, ale slušně se chovat“

Žofka, Balšán, Doležal, Moc, Bílek, Vavřačová, Dibelková, Drahotová a v posledních letech Martínková - to jsou jen hlavní jména spojená s výkony, které měly a mají v evropské i světové chůzi zvuk! A když chceme, aby v jejich stopách vyšli další následovníci, nemůžeme očekávat, že se z ničeho nic někde v Čechách vynikající chodec objeví. Žvaněním se neobjeví!

Spolek SMOLA CHŮZE nabízí spolupráci trenérům a závodníkům (chodcům), aby pod hlavičkou spolku do světa a Evropy znovu vyrazili. Snaha a pomoc spolku zahrnuje všechny kategorie. Od těch nejmenších, až po veterány.


Spolek SMOLA CHŮZE je zároveň pořadatelem významných chodeckých závodů v ČR:

  • Mezinárodní Pražská chodecká hodinovka - International Prague One Hour Track Walking
  • LUSATIAN INTERNATIONAL RACE WALKING MEETING ZITTAU - MČR v chůzi na 35km, MS MASTERS na 30km chůze

Při pořádání a organizaci závodů velmi úzce spolupracujeme s AC PRAHA 1890 v čele s Kateřinou Kautskou a s AC Rumburk v čele s Honzou Reinem a Lucií Nekulovou.
Partnerem spolku SMOLA CHŮZE je společnost SMOLA KONSTRUKCE s.r.o., která je zároveň generálním partnerem a sponzorem populárních chodeckých závodů: