Poděbradská tradice: od počátků atletiky po nynější světovost

Historie chodeckých závodů spojených s Poděbrady sahá až do předminulého století, dlouhá tradice však v současnosti rozhodně neskomírá, ba naopak. Její svěžest dokládají minimálně dvě výjimečné události: v roce 1997 tu česká atletika slavila sto let vydařeným světovým pohárem, napřesrok se tu při obdobné akci a při 120. výročí tuzemské „královny sportů" sejde elita z celé Evropy.

 DSC0886Nutno podotknout, že počátek to byl spíše symbolický, až do konce dvacátých let nového století se závod nekonal. Teprve se zavedením chodecké padesátky na olympiádě v Los Angeles 1932 se o tři roky dříve – tedy 1929 – konala obnovená premiéra. S výjimkou čtyř válečných let už se „Poděbrady" konají pravidelně. Od devadesátých let se s ohledem na změnu pravidel (např. kvůli uznávání rekordů) chodí na městském kilometrovém okruhu v Lázeňském parku.

Jako připomínku slavné historie zmiňme několik jmen. V třicátých letech pětkrát zvítězil Jaroslav Štork-Žofka z AC Sparta, jehož nejlepší čas 4:40 vydržel do roku 1946. Tehdy poprvé triumfoval legendární Josef Doležal a výkon 4:23:40 byl prvním z jeho třech světových rekordů. Výhradně „poděbradských", přičemž čas stlačil až na 4:16:06 (1954). V letech 1949 až 1955 pak přidal nepřekonaných sedm vítězství v řadě. Hranice čtyř hodin pak odolávala téměř čtvrt století, až přišel v roce 1978 Mexičan Raúl González a vlastní světový rekord tu posunul na 3:41:20. Přiblížit se mu dokázal na klasické trati už jen Čechoslovák Pavol Szikora, o deset let později ji ušel za 3:46:52.

Vše začalo na sklonku devatenáctého století, kdy vznikaly první sportovní kluby či soutěže. Chodecký závod z pražského Karlína do Poděbrad na 50 kilometrů zažil premiéru v roce 1894 – tedy dva roky před první novodobou olympiádou. Zásluhu na tom měli pedestriáni (tehdejší výraz pro chodce) z AC Královské Vinohrady, kteří se na trati utkali o klubový přebornický titul.

Velký svátek zažilo polabské městečko v dubnu 1997. Tisícovka účastníků a jejich doprovodu, osobní přítomnost tehdejšího prezidenta IAAF Prima Nebiola. To vše díky pořádání 18. ročníku Světového poháru. Závodníci se Poděbradům odvděčili skvělými výkony, nejlepšími v onom roce: Ekvádorec Jefferson Pérez ušel dvacítku za 1:18:24, Španěl Jesús Ángel García padesátku za 3:39:54.
 

Generálním partnerem akce je společnost SMOLA KONSTRUKCE s.r.o.  

 

Poděbrady tradition: from the cradle of the current athletics to Czech worldliness

On 8 April 2017 the 85th Edition Race Walking Competition will be held on a recently reconstructed surface in the Spa Park in Poděbrady. And once again it will not be just a national championship on a 20 km track. Czech race walkers will measure their forces with international rivals within an international race or a meeting under the auspices of the European Athletic Association. It is an ideal opportunity to meet the nomination criteria for top events.

 DSC0866The history of race walking associated with Poděbrady dates back to the nineteenth century. However, a long tradition does not linger at present, to the contrary. Its freshness is demonstrated by at least two outstanding events: in 1997 the Czech Athletics celebrated one hundred years with a successful World Cup, and next year the elite from all over Europe will meet here at a similar event during the 120th anniversary of the local "queen of sports".

Everything started … at the end of the nineteenth century, when the first sports clubs and competitions came to existence. The first 50 km race walking competition from Karlín (in Prague) to Poděbrady was held in 1894 – i.e. two years before the first modern Olympic Games. The merit goes to pedestrians (the then term for race walkers) from AC Královské Vinohrady who competed on the track for a club title.

It should be noted that the beginning was rather symbolic: no race took place until the end of the 1920s. Only with the introduction of 50 km race walking at the Olympics in Los Angeles in 1932, three years earlier – i.e. in 1929 – a new premiere took place. With the exception of four years during the WWII the "Poděbrady" race is held regularly. With regard to the change of rules (e.g. due to the recognition of World Records) since the 1990s the race has been organized at the 1 km long town circuit in the Spa Park.

As a tribute to the glorious history ... let's mention a few names. In the 1930s, a five-time winner was Jaroslav Stork-Žofka of AC Sparta, whose best result 4:40 lasted until 1946. It was the first triumph of the legendary Josef Doležal and his performance of 4:23:40 was the first of his three world records, which he exclusively achieved in "Poděbrady", reducing time to 4:16:06 (1954). From 1949 to 1955 he added unequalled seven wins in a row. The four-hour limit was then withstanding for nearly a quarter of a century, until the Mexican Raúl González beat the record in 1978 with 3:41:20. Only Pavol Szikora (from Czechoslovakia) managed to get close to the record on a classic track ten years later when his result was 3:46:52.

In April 1997 the small town on the Elbe River enjoyed a big sports event - a thousand participants and their escorts, personal presence of the former IAAF president Nebiolo Prima ... All this thanks to the organization of the 18th edition of the World Cup. The race walkers performed their excellent results, the best in that year: Jefferson Perez (Ecuador) race walked the 20 km track in 1:18:24 and Jesús Ángel García (Spain) made 50 km in 3:39:54.

Main partner of Podebrady walking is company SMOLA KONSTRUKCE s.r.o.