Upozornění pro šíření dezinformací a pomluv zejména pro pana závodníka Víta Hlaváče a pro pana funkcionáře STK Petra Kratochvíla

Smola prilohaV článku ze dne 28.ledna 2021 na našem webu, kde uvádíme možný výběr závodníků pro ME v chůzi družstev, Poděbrady máme následující mandáty:

Josef Smola, je členem organizačního výboru ME v chůzi družstev Poděbrady za sekci chůze, a zároveň má mandát od předsedy OV ME v chůzi družstev Poděbrady k tomu, aby mu šéftrenérka chůze Kateřina Čermáková předkládala průběžně stav příprav chodecké reprezentace a její nominace na výše uvedenou akci.

Dále Firma SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. zakoupila od Českého atletického svazu marketingová práva na základě margetinové smlouvy a SMOLA CHŮZE z.s. je právoplatným členem  - oddílem řádně registrovaným u Českého atletického svazu.  Firma SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. je partnerem Českého atletického svazu a hlavním oficiálním partnerem ME v chůzi družstev Poděbrady

!!!!Velmi důrazně proto žádáme, aby výše uvedení pánové Vít Hlaváč a Petr Kratochvíl nepodávali  a nerozšiřovali prostřednictvím sociálních sítí dezinformace a zejména aby nepoškozovali výše uvedené jméno!!!!

!!!!V opačném případě by mohlo totiž dojít k tomu, že výše uvedená jméno, firma a spolek s tímto jménem spojená, budou nuceni záležitost řešit právní cestou pro poškození jména. Výše uvedení dva pánové si zřejmě neuvědomují, kolik peněz v řádech milionů Kč výše uvedená firma a spolek investovaly za posledních pár let do české chůze!!!! Za stávající stav budeme minimálně žádat omluvu, prozatím bezplatnou. 

Josef Smola

MEZINÁRODNÍ CHODECKÁ TERMÍNOVKA  / INTERNATIONALER GEHSPORTKALENDER / INTERNATIONAL RACE WALKING CALENDAR  2021/2022/2023/2024/2025

JARDAVážení sportovní přátelé, níže v .pdf  uvádíme aktualizaci mezinárodní chodecké termínovky 2021 až 2025 od Ludwiga Niestelbergera.  

Werte Gehsportfreunde, unten als .pdf Datei  präsentieren wir euch den dankenswerter Weise wieder von Ludwig Niestelberger aktualisierten Gehsportkalender 2021 - 2025.

MEZINÁR.TERMÍNOVKA 2021 - 2025 v .pdf  /

INTERNAT GEHSPORTKALENDER 2021 - 2025 als .pdf

CHODKYNĚ A CHODCI V SPORTOVNÍCH CENTRECH MLÁDEŽE k 1.1.2021

- do SCM jsou zařazováni atleti, kteří splnili předepsaná výkonnostní kritéria a absolvovali

   tělovýchovně lékařskou prohlídku se zátěžovým EKG testem nebo spiroergometrií

- musí být starší 15 let (letos ročníky 2005 a starší)

- podle výkonnosti zařazeni do kategorie Reprezentant SCM nebo Atlet SCM (R, A)

Juniorky                                    Rok        Klub                              Trenér/ka                    

MARTÍNKOVÁ Eliška    R            2002      AC Turnov                     K. Čermáková

ZIKMUNDOVÁ Jana      R            2002      AC Turnov                     K. Čermáková

HLAVÁČOVÁ Klára       A             2003      A. C. TEPO Kladno         J. Klesnil           

Dorostenky

FRANKLOVÁ Alžběta    A            2005      SK Jeseniova                  V. Molva

KRINWALDOVA Lucie  A            2005      AC Mladá Boleslav        J. Prückner

Junioři

MORÁVEK Jaromír      R              2003      SMOLA CHUZE Praha    K. Maternová

ZAJÍČEK Adam             A               2003      Atletika Poruba             K. Ketner

Dorostenci

ENDRŠT Tomáš             A             2005      USK Praha                     P. Brandejský

Zařazeni v SCM jako běžci, zároveň závodí v chůzi

Dorostenky

KLIMENTOVÁ Ema      A             2005      AK Šternberk                 M.  Sadil

 -  1500 m překážek

Junioři

ALEXA Kryštof             A               2003      A. C. TEPO Kladno         J. Klesnil

-  3000 m

Přinášíme možný širší nominační výběr pro ME v chůzi družstev, Poděbrady 16.května 2021. 

Šanci by měli dostat úplně všichni z prostředí chůze, kteří trénují, mají výkonnost a 10.dubna 21 v Olomouci při MČR ji prokáží výkonem.

A jestli někdo trénuje ve sněhu a v mrazu, nebo na Kanárských ostrovech, je úplně jedno!

Snímek obrazovky 2021 01 25 v 12.35.04

erwc Podebrady212325 lockup 4cf l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samozřejmě rozhodující slovo bude mít zodpovědná šéftrenérka reprezentační chůze Kateřina Čermáková a vedení Českého atletického svazu.

Ke zveřejnění a oznámení nominace by mělo dojít obratem, aby dotyční měli patřičnou motivaci a hlavně možnost se v dostatečném časovém předstihu skvěle připravit na jedinečnou příležitost - Mistrovství Evropy v chůzi družstev v domácím prostředí!

Přinášíme stručné informace ze zasedání Organizačního výboru Mistrovství Evropy v chůzi družstev, konaného dne 25.ledna 2021 v Praze.

erwc Podebrady212325 lockup 4cf lZasedání proběhlo v přátelském a konstruktivním duchu za účasti starosty města Poděbrady, 1.místostarosty města Poděbrady, generálního ředitele Lázně Poděbrady a.s., předsedy Českého atletického svazu, vedoucího oddělení soutěží a mezinárodního oddělení Českého atletického svazu, ředitele mítinku Poděbrady Walking, vedoucího ekonomického oddělení Českého atletického svazu, jednatele společnosti SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. a předsedy spolku SMOLA CHŮZE.

Město Poděbrady v čele se starostou a Lázně Poděbrady, a.s. v čele s generálním ředitelem deklarovali maximální možnou součinnost a spolupráci na akci.

D. Bor informoval o plánovaném zabezpečení soutěže, včetně trasy a jejího okolí, které bude obdobné jako při podzimním mítinku 2020 nebo Evrospkém poháru 2017. Bude potřeba umístit platformu nad květinové hodiny. Park u zámečku byl z poloviny zrekonstruován a generální ředitel Lázně Poděbrady ho nabídl k využití během ME.

Generelně je ale potřeba vnímat současnou situaci a omezení související s covidem. Problém shlukování lidí atd. Atletická chodecká školička a fan zóna - je v plánu je uskutečnit, přemostění trati ani tribuna pro diváky není v plánu je realizovat. Bude rozhodnuto blíže k akci v kontextu aktuální situace. To se bohužel týká i testovacího závodu den před ME pro dorost a veterány. Nutnost konání testovacího závodu bude prověřena s EA, ale trvá problém s žádostí o vyjímku.

Josef Smola, člen OV ME v chůzi družstev, Poděbrady  

ČESKÁ CHŮZE PŘED MISTROVSTVÍM EVROPY V CHŮZI DRUŽSTEV, Poděbrady 16.května 2021

Zpravodaj 1/2021 sportovní CHŮZE 

 ZPRAV titul