Závodní chůze je olympijská atletická disciplína. Každá atletická disciplína má svou krásu, svá specifika, svůj okruh příznivců i profesionálů a přispívá tak k pestrosti atletické rodiny. Závodní chůze má v porovnání s ostatními členy atletické rodiny jednu specifickou vlastnost navíc: jde o pohyb, kde se hodnotí nejen dosažený výkon v objektivních měřitelných jednotkách, ale zároveň se hodnotí i provádění chodeckého kroku během soutěže při které oproti běhu musí být trvale jedna noha držena v kontaktu se zemí (nedojde k viditelné - lidským okem postřehnutelné ztrátě dotyku chodce se zemí) a dále musí být oporová noha napnutá v koleně od okamžiku prvního kontaktu se zemí až do okamžiku, kdy je ve svislé poloze.

Při chůzi se jedna závodníkova noha musí vždy dotýkat země a stojná noha musí být napnutá, a ne pokrčená v koleni od okamžiku, kdy se dotkne země až do chvíle, kdy ji mine druhá noha. Chodci jsou trestáni za jakoukoliv nepovolenou techniku, například za tzv. "lifting" - tj. když se ani jedna noha nedotýká země. Rozhodčí na trati hlásí přestupky proti pravidlům třem hlavním rozhodčím, kteří mohou narušitele napomenout tím, že mu ukážou žlutý terčík; za další porušení pravidel následuje červený terčík. Tři červené terčíky znamenají diskvalifikaci.

chodec chyba kontakt

chodec chyba koleno