DEFINITIVNÍ ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ NA HODINOVKU CHŮZE DO VLN / ENDGÜLTIGE EINTEILUNG DER TEILNEHMER DES 1 STUNDE BEWERBES IN ZWEI RENNSTARTS.

Vzhledem k velkému počtu účastníků v závodě na 1hod chůze, bude závod rozdělen do dvou startovních vln, jak známo. První startovní vlna  - SKUPINA B - se startem v 11:10hod. Druhá startovní  vlna  - SKUPINA A se startem ve 12:30hod. 

Definitivní rozdělení závodníků do dvou závodních vln naleznete na níže uvedeném odkazu:

Aufgrund der hohen Teilnehmer-Anzahl wird der 1 STUNDE Bewerb in zwei Rennstarts eingeteilt, wie bekannt. Der erste Gang  - GRUPPE B mit dem Start um 11:10Uhr. Der zweite Gang  - GRUPPE A mit dem Start um 12:30Uhr.

Endgültige Einteilung der Teilnehmer in zwei Rennstarts finden Sie unter folgendem link:

https://www.sportt.cz/races/all/startlist/1186

 

......A TROCHA Z HISTORIE ZÁVODU / ......UND EIN BISSCHEN AUS DER GESCHICHTE......:

Pražská chodecká hodinovka - 1.ročník, 2013, Praha - Petřiny / Das Prager Bahngehen  - 1.Jahrgang, 2013, Prag - Petriny:

Výsledky 1.ročníku hodinovky 2013.pdf / Ergebnisse des 1.Jahrganes Prager Bahngehen 2013.pdf