logo-Pražská 50-ka

Závod Pražská päťdesiatka bol z technických dôvodov zrušený, náhradný závod v Poděbradoch nebol ČAS schválený a zároveň tým bolo M-ČR pre rok 2018 na 50km chôdze zrušené.

Avšak v budúcnosti tieto preteky budeme organizovať. O ďalšom priebehu a organizácii závodu na 50km v SR budeme informovať.

Nižšie zásadné informácie o súčasnom stave a pripravenosti akcie. Na začiatok krátky vývoj, prečo sme M-SR na 50 km začali riešiť!

A/ Bolo rozhodnuté odstúpiť od organizovania M-ČR na 50km v Dudinciach, predovšetkým na základe odporúčaní TD

za ČAS p. Petra Kratochvíla.

B/ Riešili sme náhradný termín, trať a realizáciu úplne nového závodu!

C/ Počas riešenia niekoľkých variantov došlo k úmyselnej dezinterpretacii stavu prírav zo strany delegáta za STK p. Kratochvíla.

D/ Stále sa pokúšame konštruktívne riešiť vzniknutú situáciu s tým, že sa usporiadatelia ospravedlňujú za zlú komunikáciu priamo

so zväzom a už nehodlajú veci riešiť cez „nášho“ delegáta v STK, čo sa mnohokrát ukázalo ako kontraproduktívne.

Súčasný stav a pripravenosť závodu na 50km chôdze mužov a žien.

1/ Máme zaistené financovanie.

2/ Oslovili sme pretekárov - chodcov z ČR. Predovšetkým Anežku Drahotovú a Lukáša Gdulu + 7 mužov a 3 ženy!

Záujem trénera Pitáka presvedčiť Anežku Drahotovú o štarte na MS a OH na 50km, kde má podľa neho

väčšiu šancu na medailový úspech, než na trati 20km. Anežka je zatiaľ k novej trati silne skeptická, ale na

jeseň sa s trénerom dohodli nejakú 50ku skúsiť. Pokiaľ nevyjdú Poděbrady, budú hľadať

v zahraničí, čo by bola škoda. Možnosť štartu v Přerove tréner aj pretekárky vylučujú - podľa trénera

je nutnosť, aby prvý pokus na tejto trati dopadol dobre. Bola by škoda, nedať našej jedinej medzinárodne

konkurencieschopnej chodkyni možnosť štartovať v ideálnych domácich podmienkach - zaistený vodič atď.

3/ Máme zaistené služby - moderácia, meranie.

4/ Máme pripravenú organizáciu a rozhodca.

5/ Máme pred spustením reklamnú kampaň.

6/ Máme kúpený web 50ka.cz.

7/ Máme zazmluvnených účastníkov zo zahraničia.

Poľsko - Chorvátsko - Rakúsko - Nemecko + individuálne štarty, čakajú na naše potvrdenie.

Závod je pripravený pre cca 50-80 chodcov a chodkýň na 50km.

8/ V jesennom termíne nie je v Európe závod na 50km chôdze a je to veľká

príležitosť plnenia limitov - veľmi dobrý termín.

9/ Nám chodcom naozaj Poděbrady leží na “srdci” a 7. 4. 2018 sme to opäť

dokazovali. Poděbrady a okruh na kolonáde nie je docenenie - je to taká chodecká

"Monza", úžasný kontakt pretekárov s divákmi, okruh prispôsobený

na preteky - 1000 metrov! Veľmi rýchla trať, výborný povrch... Aj tím usporiadateľov je obdobný s MU.

10/ Ak je naozaj možné konať len jeden závod v Poděbradoch, je iné miesto v SR,

kde môžeme tieto preteky usporiadať? Olomouc? Potrebujeme mať chodeckú tradíciu a zázemie.

Je v záujme českej chôdze usporiadať dôstojné M-ČR na 50 km, s dôstojným počtom štartujúcich aj zo zahraničia.

Technické problémy s rekonštrukciou verejného osvetlenia v termíne september - október 2018

v Stromovke ešte umocňuje "prírodné rezervácie".

Přerov nedáva tieto možnosti, zvlášť po pôsobení delegáta STK v Olomouci, kde oslovoval veteránov,

či ujdú 50km. To je úplné nepochopenie, ako má vyzerať M-SR a svedčí o tom, že záujmy českej chôdze už nechápe.

ČASOVÝ PROGRAM

7.00 hodín - prezentácia, čipy

9.00 hodín štart - 50 a 30 km chôdze /muži, ženy a veteráni/

10.00 hodín štart - 10 a 20km chôdze /veteráni, mládež/

15.00 hodín - začatie vyhlasovania výsledkov

18.00 hodín - koniec závodu

Pre konanie pretekov robíme maximum, preteky rozhodne chceme v budúcnosti organizovať.

 

v Prahe 8. apríla 2018 Miloslav Lapka, Ivo Piták, Ján Rein, Josef Smola