logo-Pražská 50-ka

Závod Pražská päťdesiatka bol z technických dôvodov zrušený, náhradný závod v Poděbradoch nebol ČAS schválený a zároveň tým bolo M-ČR pre rok 2018 na 50km chôdze zrušené.

Avšak v budúcnosti tieto preteky budeme organizovať. O ďalšom priebehu a organizácii závodu na 50km v SR budeme informovať.

Nižšie zásadné informácie o súčasnom stave a pripravenosti akcie. Na začiatok krátky vývoj, prečo sme M-SR na 50 km začali riešiť!

A/ Bolo rozhodnuté odstúpiť od organizovania M-ČR na 50km v Dudinciach, predovšetkým na základe odporúčaní TD

za ČAS p. Petra Kratochvíla.

B/ Riešili sme náhradný termín, trať a realizáciu úplne nového závodu!

C/ Počas riešenia niekoľkých variantov došlo k úmyselnej dezinterpretacii stavu prírav zo strany delegáta za STK p. Kratochvíla.

D/ Stále sa pokúšame konštruktívne riešiť vzniknutú situáciu s tým, že sa usporiadatelia ospravedlňujú za zlú komunikáciu priamo

so zväzom a už nehodlajú veci riešiť cez „nášho“ delegáta v STK, čo sa mnohokrát ukázalo ako kontraproduktívne.

Súčasný stav a pripravenosť závodu na 50km chôdze mužov a žien.

1/ Máme zaistené financovanie.

2/ Oslovili sme pretekárov - chodcov z ČR. Predovšetkým Anežku Drahotovú a Lukáša Gdulu + 7 mužov a 3 ženy!

Záujem trénera Pitáka presvedčiť Anežku Drahotovú o štarte na MS a OH na 50km, kde má podľa neho

väčšiu šancu na medailový úspech, než na trati 20km. Anežka je zatiaľ k novej trati silne skeptická, ale na

jeseň sa s trénerom dohodli nejakú 50ku skúsiť. Pokiaľ nevyjdú Poděbrady, budú hľadať

v zahraničí, čo by bola škoda. Možnosť štartu v Přerove tréner aj pretekárky vylučujú - podľa trénera

je nutnosť, aby prvý pokus na tejto trati dopadol dobre. Bola by škoda, nedať našej jedinej medzinárodne

konkurencieschopnej chodkyni možnosť štartovať v ideálnych domácich podmienkach - zaistený vodič atď.

3/ Máme zaistené služby - moderácia, meranie.

4/ Máme pripravenú organizáciu a rozhodca.

5/ Máme pred spustením reklamnú kampaň.

6/ Máme kúpený web 50ka.cz.

7/ Máme zazmluvnených účastníkov zo zahraničia.

Poľsko - Chorvátsko - Rakúsko - Nemecko + individuálne štarty, čakajú na naše potvrdenie.

Závod je pripravený pre cca 50-80 chodcov a chodkýň na 50km.

8/ V jesennom termíne nie je v Európe závod na 50km chôdze a je to veľká

príležitosť plnenia limitov - veľmi dobrý termín.

9/ Nám chodcom naozaj Poděbrady leží na “srdci” a 7. 4. 2018 sme to opäť

dokazovali. Poděbrady a okruh na kolonáde nie je docenenie - je to taká chodecká

"Monza", úžasný kontakt pretekárov s divákmi, okruh prispôsobený

na preteky - 1000 metrov! Veľmi rýchla trať, výborný povrch... Aj tím usporiadateľov je obdobný s MU.

10/ Ak je naozaj možné konať len jeden závod v Poděbradoch, je iné miesto v SR,

kde môžeme tieto preteky usporiadať? Olomouc? Potrebujeme mať chodeckú tradíciu a zázemie.

Je v záujme českej chôdze usporiadať dôstojné M-ČR na 50 km, s dôstojným počtom štartujúcich aj zo zahraničia.

Technické problémy s rekonštrukciou verejného osvetlenia v termíne september - október 2018

v Stromovke ešte umocňuje "prírodné rezervácie".

Přerov nedáva tieto možnosti, zvlášť po pôsobení delegáta STK v Olomouci, kde oslovoval veteránov,

či ujdú 50km. To je úplné nepochopenie, ako má vyzerať M-SR a svedčí o tom, že záujmy českej chôdze už nechápe.

ČASOVÝ PROGRAM

7.00 hodín - prezentácia, čipy

9.00 hodín štart - 50 a 30 km chôdze /muži, ženy a veteráni/

10.00 hodín štart - 10 a 20km chôdze /veteráni, mládež/

15.00 hodín - začatie vyhlasovania výsledkov

18.00 hodín - koniec závodu

Pre konanie pretekov robíme maximum, preteky rozhodne chceme v budúcnosti organizovať.

 

v Prahe 8. apríla 2018 Miloslav Lapka, Ivo Piták, Ján Rein, Josef Smola

 

Dobrý deň, preposielam svoj komentár k téme z Fb skupiny:
Ahoj a zdravím,
nepríde mi, že je to celé len o počte čechov na štarte. Aj keď nás pôjde 20, ale pôjdeme sami niekde hore-dole, tak závod nebude mať žiadnu kvalitu a aj tak bude zase o pár rokov zrušený. Preto si myslím, že by bolo vhodnejšie vytvoriť skutočný medzinárodný míting, ako sú jarné Poděbrady, kde síce nemusí byť na štarte MČR enormný počet pretekárov, ale je to veľmi kvalitné a rýchle preteky, kam sa každoročne schádzajú chodci z celého sveta. Podobne to predsa majú s päťdesiatkou aj Slováci v Dudinciach, ale ak sa správne domnievam, tak tu pre čechy neboli vhodné podmienky a preto sme odišli..? Neviem, či by teda návrat niečo riešil, posunul nás ďalej.
Nedávno sem bol pridaný odkaz na stránky Smola chůze, Kde je pomerne rozsiahlo rozpracovaná vízia päťdesiatkového mítingu v jesennom termíne, s možnosťou medzinárodnej účasti a plnenia limitov a celé to znie veľmi uskutočniteľne, dokonca aj s finančným zabezpečením.
Chápem, že mnohí z Vás môžu mať voči pánom Smolovi, Lapkovi a Pitákovi výhrady, všetci sme len ľudia a nikto nie je dokonalý, ale toto predsa nie je o nás ao ľuďoch. Tu ide o zachovanie disciplíny, ktorú bezpochyby všetci robíme preto, že ju máme radi a svojím spôsobom nás napĺňa – rovnako tak, ako týchto pánov. Všetci chceme "českú päťdesiatku" a táto skupina k nej už podstatným spôsobom vykročila, nebolo by preto snáď najlepšie ju podporiť, nájsť vhodné miesto, predložiť tento pripravovaný závod Zväzu pre konanie MČR, zaradiť do medzinárodných termínoviek, osloviť pretekárov zo sveta?
Som v chodeckej komunite len chvíľu a päťdesiatku som síce ešte neskúšal, ale nerád by som prišiel vôbec o tú možnosť kedy štartovať. A to len kvôli tomu, že sa nedokážeme dohovoriť medzi sebou a Zväzom.