DONNE:

LYUDMILA OLYANOVSKA (Ucraina/Ucraina) 13 m  (22 ottobre 2022)

UOMINI UOMO: 

RAFAL SIKORA (Polonia) 14 m  (21 ottobre 2017)

DSC 0620

Orologio Praga 2017 912

 Orologio Praga 2017 923